Tag: Rich Menu template

เปรียบเทียบ ริชเมนูสำเร็จรูป กับ ออกแบบริชเมนูเอง แบบไหนดีกว่ากัน!

อยากทำ LINE OA ให้เป็นช่องทางสื่อสารและขายของที่มีประสิทธิภาพจะเลือกใช้ริชเมนูสำเร็จรูป กับ ออกแบบริชเมนูเอง แบบไหนดี? [บทความนี้มีคำตอบ]

Rich Menu Template สำหรับเมนูไลน์ อัปเดตล่าสุด 2022

จะทำการสร้าง Rich Menu Template รูปแบบใดได้บ้าง มีทั้งหมดกี่ Size สามารถเพิ่มช่องการทำ Rich Menu เพิ่มเติมได้อย่างไร แนะนำวิธีการใช้เทมเพลต Rich Menu ในบทความเดียว

💡

Bring your great
ideas into a reality...

Just fill the form, sit back, relax,

and wait for us to do the work

Starting here is
just the beginning.