ชวนดูมินิโปรเจ็ค: Metalu 2024 LINE OA x Open AI

มินิโปรเจ็ค ออมเล็ต มูเตลู 2024 LINE OA x Generative AI ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าจำนวนมาก หลังจากได้ทดลองเล่นแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบนวัตกรรมและไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เราได้นำเสนอออกไป มีการแนะนำและแชร์ประสบการณ์ต่อไปยังเพื่อนๆ สร้างกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยฟีเจอร์ “เมนูสีมงคลประจำวัน” และ “เจ้าแม่ไข่ AI” เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์

DON MUANG TOLLWAY 

Visioning Workshop

Client’s objective :

To create a system that will collect useful customer information that DMT can leverage for future campaigns or enhancements

Omelet’s deliverables :

 • Conduct visionary workshop with DMT’s executives and employees on possible features that DMT should include in their system
 • Design system blueprint for DMT to pitch to their board for system development

AMWAY THAILAND

One LINE OA for ALL

Client’s objective :

To develop Amway’s LINE OA to serve 4 strategic areas; social commerce, CRM, personal management and network expansion

Omelet’s deliverables :

 • Features co-creation; Product purchasing, Basket recommendations, and Agents’ goal tracking
 • UX/UI design and interview Amway’s customers to test recommended features​
 • Develop Dynamic Richmenu that allow multiple users type (Agents/Customers) to interact within one LINE OA while collecting behavioral activities​

PRUDENTIAL THAILAND 

Online Insurance Responsive Website

Client’s objective :

To design an engaging customer experience for Prudential’s new online insurance website considering both consumers’ engagement and Prudential’s longstanding heritage as well as optimizing for mobile-first experience

Omelet’s deliverables :

 • User testing interview and results summary
 • UX/UI design for all insurance service functions
 • Responsive website for both desktop and mobile

STASHAWAY THAILAND

Zendesk Integration

Client’s objective :

To connect LINE OA to the existing customer service software; Zendesk, to serve customers based in Thailand

Omelet’s deliverables :

 • Integration system from LINE to Zendesk
 • Design user-friendly UX/UI for StashAway’s customers to log in and contact admin via LINE OA

DEPA THAILAND

Realtime COVID-19 Updates

Client’s objective :

To create a website that monitors and displays realtime statistics and data regarding the COVID-19 pandemic

Omelet’s deliverables :

 • Design and Develop a user-friendly Responsive Website on both desktop and mobile, helps creating a better well-being for Thais during the pandemic