สีมงคลประจำปี 2567

วันอาทิตย์
การงาน
ชมพูอ่อน
การเงิน
ดำ
เทาเข้ม
มหาเสน่ห์
แดง
โชคลาภ
เขียว
อุปถัมภ์
เงิน
ทอง
กาลกีณี
นํ้าเงิน
วันจันทร์
การงาน
เขียวเข้ม
การเงิน
ส้ม
นํ้าตาล
มหาเสน่ห์
ขาว
ครีม
โชคลาภ
ม่วงอ่อน
ดำ
เทาเข้ม
อุปถัมภ์
นํ้าเงินเข้ม
กาลกีณี
แดง
วันอังคาร
การงาน
ม่วง
เทาเข้ม
การเงิน
เงิน
ทอง
มหาเสน่ห์
ชมพู
โชคลาภ
ส้ม
นํ้าตาล
อุปถัมภ์
แดง
กาลกีณี
เหลือง
วันพุธ
การงาน
ส้ม
นํ้าตาล
การเงิน
ฟ้า
นํ้าเงินเข้ม
มหาเสน่ห์
เขียว
โชคลาภ
เงิน
ทอง
อุปถัมภ์
ขาว
ครีม
กาลกีณี
ชมพูเข้ม
ชมพู
วันพฤหัสบดี
การงาน
ฟ้า
การเงิน
เหลือง
ครีม
มหาเสน่ห์
ส้ม
นํ้าตาล
โชคลาภ
แดง
อุปถัมภ์
เขียว
กาลกีณี
ดำ
ม่วง
วันศุกร์
การงาน
เหลือง
ขาว
การเงิน
เขียวอ่อน
มหาเสน่ห์
ฟ้า
นํ้าเงิน
โชคลาภ
ชมพูอ่อน
อุปถัมภ์
ส้ม
นํ้าตาล
กาลกีณี
เงิน
นํ้าตาลเข้ม
วันเสาร์
การงาน
เงิน
นํ้าตาลเข้ม
การเงิน
แดง
มหาเสน่ห์
ม่วง
ดำ
เทาเข้ม
โชคลาภ
ฟ้า
นํ้าเงิน
อุปถัมภ์
ชมพู
กาลกีณี
เขียวแก่

DON MUANG TOLLWAY 

Visioning Workshop

Client’s objective :

To create a system that will collect useful customer information that DMT can leverage for future campaigns or enhancements

Omelet’s deliverables :

 • Conduct visionary workshop with DMT’s executives and employees on possible features that DMT should include in their system
 • Design system blueprint for DMT to pitch to their board for system development

AMWAY THAILAND

One LINE OA for ALL

Client’s objective :

To develop Amway’s LINE OA to serve 4 strategic areas; social commerce, CRM, personal management and network expansion

Omelet’s deliverables :

 • Features co-creation; Product purchasing, Basket recommendations, and Agents’ goal tracking
 • UX/UI design and interview Amway’s customers to test recommended features​
 • Develop Dynamic Richmenu that allow multiple users type (Agents/Customers) to interact within one LINE OA while collecting behavioral activities​

PRUDENTIAL THAILAND 

Online Insurance Responsive Website

Client’s objective :

To design an engaging customer experience for Prudential’s new online insurance website considering both consumers’ engagement and Prudential’s longstanding heritage as well as optimizing for mobile-first experience

Omelet’s deliverables :

 • User testing interview and results summary
 • UX/UI design for all insurance service functions
 • Responsive website for both desktop and mobile

STASHAWAY THAILAND

Zendesk Integration

Client’s objective :

To connect LINE OA to the existing customer service software; Zendesk, to serve customers based in Thailand

Omelet’s deliverables :

 • Integration system from LINE to Zendesk
 • Design user-friendly UX/UI for StashAway’s customers to log in and contact admin via LINE OA

DEPA THAILAND

Realtime COVID-19 Updates

Client’s objective :

To create a website that monitors and displays realtime statistics and data regarding the COVID-19 pandemic

Omelet’s deliverables :

 • Design and Develop a user-friendly Responsive Website on both desktop and mobile, helps creating a better well-being for Thais during the pandemic